Welkom bij SEKAM | Auteursrechtelijke vergoedingen

 

SEKAM incasseert en verdeelt vergoedingen voor film- en televisiewerken. SEKAM is een procedure gestart tegen de Nederlandse Staat in verband met downloaden uit illegale bron.

Lees meer over SEKAM >


Producenten die aanspraak willen maken op hun deel van de kabelvergoeding kunnen zich registreren.


Registreer u direct als rechthebbende >

Het servicebureau draagt onder meer zorg voor de repartitie en distributie van kabelgelden aan rechthebbenden.
 

Lees meer over SBF en de applicatie >