Over SEKAM

 

 

Wanneer een Nederlands film- of televisiewerk in het buitenland wordt uitgezonden, hebben de makers recht op een vergoeding. Omdat onafhankelijke producenten dergelijke vergoedingen alleen collectief kunnen opeisen, doet SEKAM dit namens hen. De geïnde vergoeding wordt daarna onder de bij SEKAM aangesloten rechthebbenden verdeeld.

Om de aangesloten producenten zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt SEKAM al lange tijd samen met grote internationale rechtenorganisaties als AGICOA. Ook heeft het overeenkomsten gesloten met verschillende buitenlandse zusterverenigingen. Onafhankelijke Nederlandse producenten die aanspraak willen maken op hun deel van de buitenlandse kabelvergoeding kunnen zich aansluiten bij SEKAM. 

Voorheen was SEKAM ook verantwoordelijk voor het incasseren en verdelen van de kabelvergoeding voor werken die binnen Nederland werden uitgezonden. Dit gebeurde op grond van het Kabelcontract. NLKabel, de belangenbehartiger van kabelbedrijven, was hierdoor verplicht om een vergoeding voor de doorgifte van televisieprogramma’s via de kabel en/of digitaal af te dragen aan het rechtencollectief waar SEKAM deel van uit maakt.


Producenten kunnen op dit moment in aanmerking komen voor een vergoeding via de Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland, oftewel StOPnl.


 

 

SEKAM incasseert de vergoedingen voor Gesloten Netwerk en Groepstelevisie bij VIDEMA. SEKAM verzorgt de incasso en verdeling van deze gelden ten behoeve van de Nederlandse producenten. 

SEKAM is namens haar aangeslotenen een procedure gestart tegen de Nederlandse Staat, omdat de overheid ten onrechte tien jaar lang heeft verkondigd dat downloaden uit illegale bron was toegestaan. SEKAM houdt de Staat voor de daardoor ontstane schade aansprakelijk. De Staat is voor het innemen van dit onjuiste standpunt op de vingers getikt door het Europees Hof van Justitie in 2014. De overheid heeft daarna wel verkondigd dat downloaden uit illegale bron verboden is, maar is niet bereid om handhavingsmaatregelen te nemen. De Staat vindt (kort gezegd) dat de producenten dat zelf moeten doen. Ook daarvoor houdt SEKAM de Staat aansprakelijk.

De zitting in deze procedure vindt plaats op donderdag 8 februari om 9.30 uur bij Rechtbank Den Haag. De zitting vindt plaats in het Paleis van Justitie aan Prins Clauslaan 60 in Den Haag. Een ieder is van harte welkom om de zitting bij te wonen, die naar verwachting ongeveer drie uur zal duren.

 

 

SEKAM hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en is aangesloten bij VOI©E, de branchevereniging van Nederlandse rechten-organisaties. Ook heeft SEKAM zich verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve Beheers-organisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten.

Sinds 2011 is SEKAM gecertificeerd met het CBO-Keurmerk  van brancheorganisatie VOI©E. Dit keurmerk voor collectieve beheersorganisaties (CBO’s) wordt jaarlijks verleend op advies van een onafhankelijke certificeerder, het Keurmerkinstituut.

Organisaties die in Nederland op structurele basis en zonder winstoogmerk vergoedingen voor auteursrechten en/of naburige rechten innen en verdelen komen voor het CBO-keurmerk in aanmerking.

Bij de toekenning van het CBO-keurmerk staan normen voor integer bestuur, transparantie en inspraak van de rechthebbenden hoog in het vaandel. Ook wordt er gekeken naar de kwaliteit van de serviceverlening en de aanwezigheid van een uniforme klachten- en geschillenregeling. SEKAM voldoet aan deze voorwaarden: eind 2013 is het keurmerk voor beide organisaties met een jaar verlengd.

Bekijk hier de meest recente versie van de keurmerkcriteria. Lees hier meer over het CBO-keurmerk.