SEKAM incasseert en verdeelt vergoedingen voor Nederlandse producenten wanneer een Nederlands film- of televisiewerk in het buitenland wordt uitgezonden.

Producenten die aanspraak willen maken op hun deel van de kabelvergoeding kunnen zich registreren.

Het servicebureau draagt onder meer zorg voor de repartitie en distributie van kabelgelden aan rechthebbenden.