Wanneer een Nederlands film- of televisiewerk in het buitenland wordt uitgezonden, hebben de makers recht op een vergoeding. Omdat onafhankelijke producenten dergelijke vergoedingen alleen collectief kunnen opeisen, doet SEKAM dit namens hen. De geïnde vergoeding wordt daarna onder de bij SEKAM aangesloten rechthebbenden verdeeld.

Om de aangesloten producenten zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt SEKAM voor het innen van vergoedingen samen met internationale rechtenorganisaties waarvan AGICOA de belangrijkste is. Onafhankelijke Nederlandse producenten die aanspraak willen maken op hun deel van de buitenlandse kabelvergoeding kunnen zich aansluiten bij SEKAM. SEKAM heeft een vertegenwoordigingsovereenkomst gesloten met VIDEMA en incasseert de vergoedingen voor Gesloten Netwerk en Groepstelevisie. SEKAM verzorgt de incasso en verdeling van deze gelden ten behoeve van de Nederlandse producenten. 

Voorheen was SEKAM ook verantwoordelijk voor het incasseren en verdelen van de kabelvergoeding voor werken die binnen Nederland werden uitgezonden. Dit gebeurde op grond van het Kabelcontract. NLKabel, de belangenbehartiger van kabelbedrijven, was hierdoor verplicht om een vergoeding voor de doorgifte van televisieprogramma’s via de kabel en/of digitaal af te dragen aan het rechtencollectief waar SEKAM deel van uitmaakte.

Producenten kunnen op dit moment in aanmerking komen voor een vergoeding via de Stichting Onafhankelijke Producenten Nederland, oftewel StOPnl.

SEKAM heeft een Q&A opgesteld voor een aantal belangrijke onderwerpen. De vragen en antwoorden zijn op deze pagina te vinden.

SEKAM hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening en is aangesloten bij VOI©E, de branchevereniging van Nederlandse rechten-organisaties. Ook heeft SEKAM zich verbonden aan de Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten.

Sinds 2011 is SEKAM gecertificeerd met het CBO-Keurmerk van brancheorganisatie VOI©E. Dit keurmerk voor collectieve beheersorganisaties (CBO’s) werd jaarlijks verleend op advies van een onafhankelijke certificeerder, het Keurmerkinstituut. Na 2023 is dit keurmerk vervallen en zijn binnen VOI©E richtlijnen ontwikkeld voor het interne toezicht op nalevering van wettelijke en bestuurlijke normen op basis van zelfregulering.

 

 

 

U vindt via het jaartal een link naar het jaarverslag:

2013, 2014, 20152016 2017,  20182019, 2020 en 2021.