De bestuursleden van SEKAM zijn benoemd op voordracht van de vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) en Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA).

Met ingang van 2 februari 2022 wordt het bestuur gevormd door vier natuurlijke personen, drie Niet uitvoerend bestuurders en één Uitvoerend bestuurder. De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar. Het bestuur bestaat uit:

Uitvoerend bestuurder:
Arie Landsmeer

Voorzitter:
Willem Zijlstra

Penningmeester:
Nelsje Musch-Elzinga

Secretaris:
Gamila Ylstra

 

 

Bezoekadres
Oostenburgervoorstraat 94-96
AMSTERDAM

Telefoon:
+31(0)20 6765 088

E-mail:
info@sekam.org

Correspondentie
Schriftelijke correspondentie aan SEKAM kunt u adressen aan het bestuur postbus 581, 1000 AN Amsterdam en per mail aan bestuur@sekam.org

Correspondentie die ook van belang is voor SBF kunt u mede richten aan directie@sbfonline.nl