De bestuursleden van SEKAM zijn benoemd op voordracht van de vereniging van Nederlandse Content Producenten (NCP) en Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA).

Het huidige bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Gamila Ylstra, op voordracht NAPA

Penningmeester:
Arie Landsmeer, op voordracht NCP

Secretaris:
Paul de Man, op voordracht NCP

Directeur:
SEKAM heeft op dit moment geen directeur, dagelijks bestuurder is Arie Landsmeer

 

Bezoekadres
Oostenburgervoorstraat 94-96
AMSTERDAM

Telefoon:
+31(0)20 6765 088

E-mail:
info@sekam.org

Correspondentie
Schriftelijke correspondentie aan SEKAM kunt u adressen aan het bestuur postbus 581, 1000 AN Amsterdam en per mail aan bestuur@sekam.org

Correspondentie die ook van belang is voor SBF kunt u mede richten aan directie@sbfonline.nl